محافظت از اشعه UV

همه به خوبی از اهمیت محافظت از پوست دربرابر آسیب خورشید آگاه هستیم اما درک دانش پشت ضد آفتاب برای مشتریان عادی آسان نیست. بیشتر بخوانید:راهنمای خرید کرم ضد آفتاب منظور از SPF، فاکتور محافظت دربرابر نور خورشید است که از پوست دربرابر اشعه UVB ، اشعه­ای که باعث سوختگی می­ شود، محافظت می­ کند. اما UVB فقط بخشی از این طیف را تشکیل می­دهد. خورشید اشعه UVA هم متصاعد می­ کند که باعث پیری می­ شود. SPF فقط دربرابر اشعه UVB مصونیت ایجاد می­ کند اما اشعه UVA به همان اندازه خطرناک است. به منظور رسیدن به کامل­ترین ایمنی ممکن، باید از ضد آفتابی استفاده کنید که دربرابر این هردو اشعه از پوست محافظت می­ کند.