BH COSMETICS

BH COSMETICS

BH COSMETICS

در مورد بی اچ :

در کنار شما هستیم، با تمام وجود پای خفن بودن شما می ایستیم بی اچ متولد و بزرگ شدۀ کالیفرنیا، لس آنجلس است. بی اچ در ارائه لوازم آرایشی عاری از خشونت بهترین است. لوازم آرایشی که همیشه عرف و معیارهای رایج را نقض می کنند. ما معتقدیم آرایش نباید چیز چندان پیچیده ای باشد، بلکه باید به عنوان تجربه به آن نگاه کرد. لوازم آرایشی و آرایش کردن باید موجب لذت شما شوند و با کیف پول شما و زمینی که در آن زندگی میکنیم مهربان باشند. محصولات ما رنگارنگ و سرگرم کننده هستند. ما اصیل، خام و به شدت پایبند ارزش های اصلی خود هستیم. با کمک ما خود منحصربه فردتان را به رخ بکشید، تأثیر بگذارید و در میان دیگران متمایز شوید، همیشه همینطور به نظر برسید.

بدون تست حیوانی :

محصولات ما عاری از خشونت، گیاهی، فوق تمیز هستند و هرروز هم پایدارتر می شوند. به این جنبش بپیوندید.

موضع اجتماعی :

لوازم آرایش BH COSMETICS بسیار فراتر از تنها صورتی زیبا است. ما به دنبال، تنوع و فراگیری، قدرتمند ساختن زنان، پایداری و مشارکت مدنی هستیم.

بیانیه ما :

شورشی هدفمند : ما به آنهایی که مشتاق هستند، کسانی که استعدادهای خام و کشف نشده دارند، صدایی برای ابراز خودشان می دهیم، کسانی مانند شما. اثرات ماندگار شما، نبردهای شما، تجربیات شما مواردی هستند که شما را منحصربه فرد می کنند. ناهنجاری های شما، روح شما، اقدامات شما هستند که تعیین میکنند که شما چه کسی هستید. هر چه هستید را در آغوش بگیرید و آن را در اختیار داشته باشید.

معمولی کسل کننده است!

برجسته و قابل توجه بودن امضای شماست. تأثیر مثبت خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، دیگران را به خود بینظیر و جالب توجه تان جذب کنید. جهان خود منحصر به فرد شما را دنبال خواهد کرد.

زندگی رنگارنگ خلق شده است :

گریه کنید، فریاد بزنید، بخندید و برقصید. هاله روشن خود را رها و منتشر کنید، تصور کنید و خلق کنید، جهان با شما حرکت خواهد کرد. بیاید با کمک یکدیگر دیوارها را فرو بریزیم و از انجام این کار لذت ببریم.  هیچ چیز جلودار ما نیست. خودت را نشان بده. این تأثیر واقعی توست. ما در کنارت هستیم ما با تمام وجود در کنار بینظیر بودن تو می ایستیم.