پوست نرمال

مراقبت از پوست صورت نرمال یا عادی

خوشبختانه در مراقبت از چنین پوستی دغدغه و نگرانی کمتری حاکم است. تهیه و انجام یک برنامه منظم مراقبت از پوست صورت نرمال کار ساده ای است. همچنان استفاده از یک شوینده پوست ملایم نخستین قدم در مراقبت از چنین پوستی محسوب می شود. پوست صورت طبیعی هر روز باید با مرطوب کننده یا آبرسان رطوبت کافی را دریافت و حفظ نماید. مانند همه انواع پوست صورت، محافظت از آفتاب با یک ضدآفتاب وسیع الطیف (موثر روی اشعه ماوراءبنفش نوع A و B) به صورت روزانه توصیه می شود. هر شب بهترین زمان برای احیای دوباره پوست به شمار می رود. استفاده از مرطوب کننده پوست ویژه شب (بدون ضدآفتاب) که در آن روغن های گیاهی هم به کار رفته است، پوست ما را لطیف و شاداب می نماید.